Obrzędy i zwyczaje w czasie Świat Wielkanocnych. Warsztaty wielkanocne cz. II

IMG 20190405 173146W trakcie zajęć przypomnieliśmy  sobie  oraz  utrwaliliśmy wiedzę dotyczącą znaczenia symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  Rozmawialiśmy na temat  zwyczajów  i tradycji wielkanocnych w Polsce oraz na świecie, wskazując na  podobieństwa i różnice kulturowe. Celem zajęć było uwrażliwienie uczestników  na poszanowanie tradycji głownie  w odniesieniu do podtrzymywania więzi rodzinnych. Wykorzystano metody pracy podające ( rozmowa, pogadanka, opowiadanie, czytanie treści).