Inny nie znaczy gorszy

IMG 20190531 174815W ostatnim czasie media dostarczają wiele przypadków tzw. "mowy nienawiści". To trudne i zarazem przerażające zjawisko zostało poruszone na zajęciach w najmłodszej grupie PROGRES. Starano się pokazać dzieciom, że różnice między nami wcale nie czynią nas lepszych bądź gorszych od innych.

Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na krzywdę innych osób związaną z odmiennym wyglądem, wyznaniem, statusem materialnym oraz pokazanie, że w każdym człowieku można znaleźć kompana do zabaw i przyjeciela.