Kursy językowe - dorośli

facebook c synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017
kursy-jezykowe-03Kursy i repetytoria językowe, prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, w 15 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach językowych, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania.
Adresatami kursów są: osoby dorosłe 

KURSY ROCZNE:

  • angielski dla początkujących
  • język angielski dla początkujących-kontynuacja
  • angielski dla średniozaawansowanych - kurs zkończony egaminem TOEIC
  • angielski dla zaawansowanych - kurs zkończony egaminem TOEIC
  • niemiecki dla początkujących
  • niemiecki średniozaawansowanych
  • niemiecki zaawansowanych
  • francuski dla początkujących
  • włoski dla początkujących

Kwalifikacja na kurs nie wymaga udokumentowania dochodów w rodzinie.

Kurs roczny (90 godz.  - zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min.) - koszt 650 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Kursy prowadzone są w grupach około 12 osobowych.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.

O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.

Wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.

Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub na konto bankowe.

Wpłaty nalezy dokonać na dwa sposoby:

Wpłata w całości dokonana do dnia 15 października 2016 r.

Wpłata w dwóch równych ratach w terminach:
- I rata do dnia 15 października 2016 r.
- II rata do dnia 15 grudnia 2016 r.

Wysokość opłaty jest uzależniona od osiąganych dochodów oraz od rodzaju kursu.

Istnieje możliwość skorzystania z 20% zniżki dla osób posiadających Kartę Rodziny,

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)

Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.

W przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.

Rekrutacja rozpoczyna się dnia 20 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie kursów planowane jest w drugiej połowie września 2016 r.