Kursy językowe - uczniowie

facebook c synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017
kursy-jezykoweKursy i repetytoria języka angielskiego i niemieckiego, prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, w 12 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach językowych, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania. 

Repetytoria prowadzone są rokrocznie. Trwają cały rok szkolny w godzinach popołudniowych i wieczornych ustalanych przez grupę z prowadzącym lektorem. Ilość grup ograniczona. Decyduje kolejność zapisów w sekretariacie KANY. Nabór ogłaszany jest na naszej stronie WWW., w szkołach, w parafiach i mediach lokalnych oraz w sekretariacie KANY.

Adresatami kursów są: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe

Oferta kursów i korepetycji przedmiotowych jest następująca:

DZIECI (4-6 LAT)

ANGIELSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA (7-12 LAT)

ANGIELSKI

GIMNAZJUM

ANGIELSKI

 • klasa 1-2 
 • klasa 3 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

NIEMIECKI

 • klasa 1-2 
 • klasa 3 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ANGIELSKI

 • klasa 1-2 poziom niższy
 • klasa 1-2 poziom wyższy
 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

NIEMIECKI

 • klasa 1-2 poziom niższy
 • klasa 1-2 poziom wyższy
 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

JĘZYK POLSKI

 • maturzyści – mat. podstawowa
 • maturzyści – mat. rozszerzona

Kurs roczny (60 godz.  - zajęcia raz w tygodniu po 90 min.)  - koszt kursu uzależniony od dochodów na członka rodziny. Dla osób posiadających kartę rodziny koszt kursu 440 zł.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Kursy prowadzone są w grupach około 12 osobowych.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.

O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.

Wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.

Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub na konto bankowe.

Wpłaty nalezy dokonać na dwa sposoby:

Wpłata w całości dokonana do dnia 15 października 2016 r.

Wpłata w dwóch równych ratach w terminach:
- I rata do dnia 15 października 2016 r.
- II rata do dnia 15 grudnia 2016 r.

Wysokość opłaty jest uzależniona od osiąganych dochodów oraz od rodzaju kursu.

Istnieje możliwość skorzystania z 20% zniżki dla osób posiadających Kartę Rodziny,

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)

Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.

W przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.

Rekrutacja rozpoczyna się dnia 20 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie kursów planowane jest w drugiej połowie września 2016 r.