Osoby prowadzące

facebook c synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017

mgr Maria Potoczek (pedagog/oligofrenopedagog/wychowawca)
- ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej ze specjalności oligofrenopedagogika oraz studia z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pomoc pedagogiczna w przedszkolu. Obecnie prasownik Zespołu Szkół Sportowych w Mościcach. Uczestniczyła w licznych konferencjach, m.in. w konferencji „Być skutecznym w pomocy – refleksje o spotkaniu terapeutycznym”. Była autorką wykładu Konferencji Naukowej zorganizowanej przez MWSE „Słodkie dzieciństwo”.

mgr Tomasz Stawarski (pedagog/wychowawca)
- ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Odbył liczne kursy i szkolenia, w ty: „Jak organizować wycieczkę szkolną i kierować nią”, „Cyfrowa humanistyka – techniki multimedialne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych”. Doświadczenie zdobywa jako pracownik KCEM KANA w licznych projektach i wyjazdach dla dzieci, młodzieży, prowadzenie koła teatralnego oraz jako nauczyciel Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie.