Osoby prowadzące

facebook c synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017

mgr Magdalena Piróg
- Kierownik, psycholog – udzielanie pomocy specjalistycznej grupowej i indywidualnej. Wsparcie dla uczestników i ich rodzin współpraca z instytucjami pomocowymi, zarządzanie placówką.

mgr Iweta Kozłowska
- Logopeda - prowadzenie terapii logopedycznej, udzielanie pomocy specjalistycznej

mgr Marzena Golonka
- Socjoterapeuta - udzielanie pomocy specjalistycznej, z zakresu socjoterapii, wychowawca zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

mgr Katarzyna Więcek
- Pedagog, Profilaktyk - prowadzenie zajęć profilaktycznych, grupowych, wsparcie dla uczestników i ich rodzin, wychowawca zajęć opiekuńczo - wychowawczych..

mgr Justyna Krakowiecka
- Terapeuta, wychowawca – prowadzenie zajęć kompensacyjnych, zajęć relaksacyjno – edukacyjnych

Justyna Gołąb
- Wychowawca - zajęć relaksacyjno – edukacyjnych Michał Kozub - Wychowawca - zajęć relaksacyjno – edukacyjnych, artyterapeuta

logo 500


herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w latach 2017-2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 216.000 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.