Uczestnicy projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

wakacje-2017-05
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
wakacje-2017-11
wakacje-2017-03
wakacje-2017-09
wakacje-2017-02

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 roku życia. 
Obejmuje opieką 30 wychowanków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, przypisanych do rejonu Tarnów-Centum.

 

logo 500


herb Tarnowa maly

„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa” w kwocie 223.200 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.