Uczestnicy projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-02
slide-01
slide-06
slide-05

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 roku życia.
Przewiduje się objęcie opieką 30 wychowanów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej , przypisanych do rejonu Tarnów-Centum.

logo 500


herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w latach 2017-2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 216.000 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.