CENTRUM SYSTEMOWEGO ROZWOJU KANA - 2018

CSR LOGO KANA RGB

EDYCJA PROJEKTU 2018

Do pobrania:
Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DZIECI W GRUPACH WIEKOWYCH  4-6, 6-10, 10-13 i 3-15

csr 4 6 

Grupę PROGRES charakteryzowała będzie tematyka zajęć związana z ich rozwojem oraz deficytami. Grupę prowadzić będą dwie osoby. Jedna z nich będzie pracowała z grupą, a druga w tym czasie indywidualnie z dzieckiem. W trakcie spotkań będzie prowadzona pomoc pedagogiczna i logopedyczna, a także konsultacje z rodzicami.

Spotkania grupowe będą sprowadzały się nie tylko do przekazania wiedzy, ale dzieci odnajdą w nich mnóstwo zabawy i ćwiczeń ruchowych. Będą miały zapewniony poczęstunek. Rodzice w tym czasie będą mieli możliwość spotkania, lub zagospodarowania czasu wolnego we własnym zakresie.

csr 6 10 

Grupę JUNIOR charakteryzowała będzie tematyka zajęć związana z językiem, komputerem w nauce i zabawie. Odbędą się wykłady dla wszystkich ciekawych świata, doświadczenia fizyczne, warsztaty naukowe, kulinarne, muzyczne, spotkania z książką i przyrodą. Prowadzone będą zabawy i turnieje na świeżym powietrzu, a także warsztaty plastyczne różnymi technikami artystycznymi (wycinanki sylwetowo – konturowe, wydzieranki, dekalkomania, monotypia, wycinanki richelieu, zabawa z kleksem, uzupełnianie reprodukcji, metaloplastyka).

csr 10 15 

Grupę JUNIOR+ charakteryzowała będzie specjalistyczna tematyka zajęć. Będzie to zarówno język jak i historia oparta na spotkaniu m.in. z osobą z grup rekonstrukcyjnych. Będzie również fizyka, matematyka, przyroda, geografia, ale także i muzyka. Wszystko to będzie prezentowane przez osoby pasjonujące się tymi dziedzinami i potrafiące zainteresować grupę. Będą również zajęcia społecznościowe (takie jak gry i warsztaty) pozwalające nawiązać wzajemne relacje i przełamać bariery w kontakcie z rówieśnikami. Spotkania będą również okazją do usprawnienia swojej kondycji fizycznej poprzez gry, zawody i zabawy sportowe.

Rozszerzenie zakresu wiekowego o SPECgrupę było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rodziców o zaopiekowanie się dziećmi wychodzącymi z grupy JUNIOR+ oraz większe i specjalistyczne wymagania starszych dzieci.

Dodatkowo dzieci spotkają się z zaproszonymi Gośćmi. Mając na uwadze rozwój intelektualny dzieci z wykorzystaniem najnowocześniejszych, dostępnych na rynku konstrukcji edukacyjnych zorganizowane zostaną zajęcia z elementami robotyki zaawansowanej. Kluczowymi walorami edukacyjnymi jest: projektowanie i budowa programowalnych robotów, rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych, praca metodami inżynierskimi, zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.

Uzupełnieniem spotkań jest także uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w tygodniu, takich jak: nauka pływania, szachy, piłka nożna, fitness, spotkania radiowe, zajęcia z LEGO MINDSTORMS. Elementem wzmacniającym więzi będzie spotkanie integracyjne dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie. 

Ważnym elementem projektu jest zbudowanie społeczności nie tylko wśród dzieci, ale także wśród ich rodziców poprzez organizację w/w spotkań. Biorąc pod uwagę to, iż zostaje utworzone pięć grup uczestników zajęć z różnych części miasta, spotkania te pozwolą na wzajemne poznanie oraz nawiązanie wzajemnych relacji.  

  • Zajęcia grupowe odbywają się w Tarnowie w piątki w godz. 17:00-19:00, Tarnowie-Mościcach w soboty w godz. 10:00-12:00. 
  • Zajęcia specjalistyczne w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

PLAN ZAJĘĆ CSR 2018

herb Tarnowa malyKatolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w roku 2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z zakresu Edukacji w kwocie 80.000 zł.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA - CENTRUM SYSTEMOWEGO ROZWOJU KANA 2018