Trening piłki nożnej

part000001 6W ramach projektu CSR prowadzone są treningi z piłki nożnej. Odbywają się one regularnie raz w tygodniu w poniedziałki. Trenerem jest Pan Ryszard Żmuda. Celem zajęć jest rozwijanie i szerzenie pasji sportowych oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieciom w wieku wczesnoszkolnym poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach piłkarskich.

Stosując formy gier i zabaw chcemy stopniowo wprowadzać młodych adeptów w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. Zajęcia to nie tylko rozwój koordynacji ruchowej, inteligencji przestrzennej czy techniki piłkarskiej to przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka, brak presji na wynik i dobra zabawa.

Nasze priorytety to:

 • dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
 • wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji (fair play)
 • opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną
 • wszechstronna stymulację cech motorycznych (szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość)
 • odpowiedni dobór zajęć do wieku rozwojowego dzieci
 • Trening piłki nożnej - marzec
  Trening piłki nożnej - marzec
  Trening piłki nożnej - marzec
  Trening piłki nożnej - marzec
  Trening piłki nożnej - marzec
  Trening piłki nożnej - marzec