Obrzędy i zwyczaje w czasie Świat Wielkanocnych. Warsztaty wielkanocne cz. II

IMG 20190405 173146W trakcie zajęć przypomnieliśmy  sobie  oraz  utrwaliliśmy wiedzę dotyczącą znaczenia symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  Rozmawialiśmy na temat  zwyczajów  i tradycji wielkanocnych w Polsce oraz na świecie, wskazując na  podobieństwa i różnice kulturowe. Celem zajęć było uwrażliwienie uczestników  na poszanowanie tradycji głownie  w odniesieniu do podtrzymywania więzi rodzinnych. Wykorzystano metody pracy podające ( rozmowa, pogadanka, opowiadanie, czytanie treści). 

 

Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II
Warsztaty wielkanocne cz. II