Inny nie znaczy gorszy

IMG 20190531 174815W ostatnim czasie media dostarczają wiele przypadków tzw. "mowy nienawiści". To trudne i zarazem przerażające zjawisko zostało poruszone na zajęciach w najmłodszej grupie PROGRES. Starano się pokazać dzieciom, że różnice między nami wcale nie czynią nas lepszych bądź gorszych od innych.

Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na krzywdę innych osób związaną z odmiennym wyglądem, wyznaniem, statusem materialnym oraz pokazanie, że w każdym człowieku można znaleźć kompana do zabaw i przyjeciela.

Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy
Inny nie znaczy gorszy