W hołdzie Polskiemu Papieżowi

papież 03Cykl obchodów organizowany przez:

 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodziezy KANA
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
 • Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie

organizator 02    UNSJP2 logo

Jan Paweł II i nauka, którą głosił, jest wielką skarbnicą treści poznawczych i wychowawczych. Decyzją Sejmu rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. Każdy młody człowiek potrzebuje w swoim życiu autorytetu, kogoś, kto będzie dla niego wzorem do naśladowania. W ramach obchodów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Uniwersytet Społeczny Nauczania Jana Pawła II w Tarnowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego otwarło II edycję projektu Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II – Zdalnie i cyfrowo. Projekt jest współfinansowany z UMWM. W ramach projektu planowane są następujące elementy:

 1. Konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcji - 09 – 30.09.2020 w oparciu o metodę WebQuest lub Odwróconej klasy nawiązującego do jednego z wymienionych niżej obszarów tematycznych:
  • „Szacunek dla dziejów narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II”.
  • „Jan Paweł II - papież rodziny”.
  • „Pielgrzymki Jana Pawła do Polski”.
 1. Konkurs multimedialny - 01.09 – 12.10.2020 dla do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:
  Szkoła podstawowa
  • „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym”.
  • „Pasje Jana Pawła II”.
  • „Co to znaczy przebaczać? Jak to robił Jan Paweł II”.

  Szkoła ponadpodstawowa
  • „Idea Światowych Dni Młodzieży”.
  • „Jan Paweł II w Diecezji Tarnowskiej”.
  • „Cywilizacja miłości w nauczaniu Jana Pawła II”.
 1. Konkurs literacki - 01.09 – 19.10.2020 dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych na prowadzenie bloga na temat „Jan Paweł II i moja rodzina”, zainspirowanej wywiadami, wspomnieniami i doświadczeniami rodzin uczniów związanych z osobą Polskiego Papieża.

 2. Konkurs plastyczny - 01.09 – 12.10.2020 z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6,7-8) i ponadpodstawowych na wykonanie pracy plastycznej na jeden temat, wybrany z przedstawionych poniżej propozycji:
  • „Jan Paweł II – Największy misjonarz świata”,
  • „Pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji tarnowskiej”.
  • „Polscy święci i błogosławieni kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II”.
 1. Gra miejska - 23.10.2020 "Śladami Jana Pawła II w Tarnowie" z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 – 8 szkół podstawowych.
 2. Quiz tematyczny - 23.10.2020 „ Śladami Jana Pawła II w Tarnowie”. Udział wezmą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych.
 3. Konferencja naukowa - 17.11.2020 „Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem»”. Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Papieża Jana Pawła II”. Podczas konferencji odbędą się 3  wykłady i dyskusja panelowa.

Na konferencji zostaną wręczone również nagrody dla Laureatów konkursu dla nauczycieli i uczniów. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele Kościoła, władz państwowych oraz samorządu terytorialnego.

Regulaminy:


Informacje na stronach internetowych organizatorów:

Patronat honorowy

patronat honorowy A

Patronat medialny

patronat medialny 02