Wiosenne przebudzenie

2020 03 04 pwd 1Dnia 4 marca 2020 młodsi wychowankowie placówki uczestniczyli w warsztatach plastyczno - ruchowych przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 25. Natomiast grupa starszych wychowanków rozegrała mecz piłki siatkowej na hali sportowej przy tej szkole.

 

 

„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”
„Wiosenne przebudzenie ”