PWD - Zajęcia komputerowe

20201008 165702Wychowankowie placówki w dniu 8 października  wzbogacali swoją wiedzę na temat funkcjonowania niektórych programów edukacyjnych, tworzyli rysunki i prezentacje, pisali krótkie teksty oraz utrwalali wiadomości korzystając ze stron edukacyjnych.

 20201008 165708