Język angielski dla dorosłych

pobraneZajęcia z języka obcego z osobami dorosłymi odbywają się online w formie filmów nagrywanych przez lektora i umieszczanych na YouTube. Dzięki temu słuchacze mają możliwość wzięcia udziału w lekcji języka angielskiego w dowolnym czasie, bez zakłóceń i problemów technicznych.

Zajęcia oparte są na podręcznikach, które są regularnie stosowane w trakcie zajęć. Słuchacze robią ćwiczenia, słuchają nagrań, które przesyła lektor oraz oglądają dodatkowe filmy związane z tematem zajęć. Wypowiedzi ustne przesyłane są do lektora w formie pisemnej. Lektor następnie odsyła wiadomość z korektą i uwagami dla słuchacza.