13 marca 2024

Bezpieczny Senior

Za nami pierwsze spotkanie inaugurujące cykl konferencji pn. „Bezpieczny Senior”. Wydarzenie odbyło się 11 marca w domu Kultury Westerplatte w Tarnowie. Zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego przy partnerstwie głównym Województwa Małopolskiego. Partnerem organizacyjnym była Tarnowska Rada Seniorów na czele z ambasadorką „Głosu Seniora” – Lidią Jaźwińską.

Konferencję otworzył wicemarszałek województwa małopolskiego – Józef Gawron – oraz przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej – Marta Mordarska. W trakcie wydarzenia wygłoszono prelekcje poświęcone trzem kluczowym obszarom dotyczącym bezpieczeństwa seniorów:

1. bezpieczeństwu konsumenckiemu: o kampanii „Stop manipulacji – nie daj się oszukać” opowiedział prezes Stowarzyszenia MANKO, Łukasz Salwarowski;

2. bezpieczeństwu drogowemu: wykład „Noś odblaski i żyj” poprowadziła sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Katarzyna Dobrzańska-Junco;

3. bezpieczeństwu lekowo-zdrowotnemu: prelekcję „Zażywaj leki bezpiecznie” wygłosili prezes Łukasz Salwarowski oraz mgr farmacji Jadwiga Patulska. W trakcie konferencji Stylowi Seniorzy „Głosu Seniora” zaprezentowali się podczas pokazu mody o nazwie „Stylowo, bezpiecznie, odblaskowo”, z kolei tarnowski zespół Siemaszki dał się poznać dzięki występowi artystycznemu. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy udali się na poczęstunek.

W konferencji wzięły udział nasze Seniorki.

Skip to content