Elementy projektu

Ubiegły rok uwypuklił problemy z którymi borykają się dzieci, młodzież, oraz ich rodzice/opiekunowie. Analizując je KANA wypracowała sposoby ich rozwiązywania.

 • brak więzi, relacji z rówieśnikami - cykliczność spotkań w grupach rówieśniczych wg określonego wcześniej programu
 • mowa nienawiści pojawiająca się w sieci - warsztaty, spotkania ze specjalistami, terapeutami
 • kłopoty edukacyjne/spotkania z opiekunami wyrównujące szanse edukacyjne
 • brak ruchu - zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki
 • brak pogłębiania osobistych i społecznych kompetencji - organizacja warsztatów, szkoleń, wycieczek edukacyjnych,
 • izolacja powodująca brak umiejętności skutecznego komunikowania, umiejętności pracy w grupie, twórczego rozwiązywania problemów - organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań cyklicznych, takich jak:
 • zajęcia: edukacyjne/piątki
 • zajęcia sportowo-rozwojowe: szachy, piłka nożna, lego MINDSTORMS
 • warsztaty medialne – online
 • organizacja spotkań otwartych "EDUpower”
 • wycieczki edukacyjno-rekreacyjne

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa