Elementy projektu

Ubiegły rok uwypuklił problemy z którymi borykają się dzieci, młodzież, oraz ich rodzice/opiekunowie. Analizując je KANA wypracowała sposoby ich rozwiązywania.

 • brak więzi, relacji z rówieśnikami - cykliczność spotkań w grupach rówieśniczych wg określonego wcześniej programu
 • mowa nienawiści pojawiająca się w sieci - warsztaty, spotkania ze specjalistami, terapeutami
 • kłopoty edukacyjne/spotkania z opiekunami wyrównujące szanse edukacyjne
 • brak ruchu - zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki
 • brak pogłębiania osobistych i społecznych kompetencji - organizacja warsztatów, szkoleń, wycieczek edukacyjnych,
 • izolacja powodująca brak umiejętności skutecznego komunikowania, umiejętności pracy w grupie, twórczego rozwiązywania problemów - organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań cyklicznych, takich jak:
 • zajęcia: edukacyjne/piątki
 • zajęcia sportowo-rozwojowe: szachy, piłka nożna, lego MINDSTORMS
 • warsztaty medialne – online
 • organizacja spotkań otwartych "EDUpower”
 • wycieczki edukacyjno-rekreacyjne