Elementy projektu

Doświadczenie KANY na przestrzeni lat pozwoliło na wypracowanie modułów wspierających rozwój dzieci i młodzieży i zaproponowano następujące elementy projektu:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia szachowe
 • nauka i trening z piłki nożnej
 • zajęcia konstruktorskie lego Mindstorms
 • zajęcia z zaproszonymi gośćmi
 • realizowanie w miarę potrzeb, indywidualnego lub grupowego programu np. korekcyjnego, psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • korzystanie z infrastruktury miasta oraz oferty kulturalnej Tarnowa np. teatr, kino, muzeum, hale sportowe, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, pływalnia
 • zajęcia mające na celu rozwój zainteresowań uczestników projektu np. muzyczne – śpiew, muzyczne zabawy ruchowe, plastyczne – na zajęciach wykorzystuje się elementy arteterapii, wychowankowie poznają różne techniki tworzenia prac plastycznych.
 • nauka organizacji czasu wolnego

Efektami projektu będzie również nauka i umiejętność:

 • działania w grupie, nauka odpowiedzialności za drugiego człowieka
 • współpraca opiekunów grup, trenerów, specjalistów, terapeutów z rodzicami, opiekunami
 • nauka organizacji czasu wolnego, wskazanie zabaw i wskrzeszenie w dzieciach ducha sportowego, który uczy działania w grupie, odpowiedzialności za drugiego, walki ze swoimi słabościami, obowiązkowości
 • przeciwdziałania zagrożeniom płynącym ze środowisk rówieśniczych oraz mediów społecznościowych, przeciwdziałanie np. mowie nienawiści, ukazanie niebezpieczeństwa płynącego z sieci, nauka przełamanie wstydu i 
 • stworzenia bezpiecznego środowiska rówieśniczego
 • przekazywania społecznie akceptowalnych wartości moralnych
 • uwrażliwiania na edukację poza salą lekcyjną
 • wychowywania w duchu samodzielności w podejmowaniu różnych działań
 • korygowania zachowań niepożądanych
 • promowania integracji społecznej
 • nawiązania więzi, budowanie społeczności
 • odkrywania i rozwijania talentów, kompetencji, mocnych stron, warsztaty, szkolenia,
 • twórczego rozwiązywanie problemów,
 • organizacji programów polegających na wymianie wiedzy i umiejętności min. wśród uczestników projektu,
 • ukształtowania postawy ciekawości świata, przedsiębiorczości, chęci uczestnictwa w życiu publicznym, duch patriotyczny

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa