Elementy projektu

Sposobem realizacji zadania są:

 • zajęcia arteterapeutyczne (zajęcia plastyczne, muzyczne),
 • zajęcia językowe,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia edukacyjne (tzw. odrabianki),
 • zajęcia profilaktyczne (zajęcia grupowe oparte na programie psychoprofilaktycznym),
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe).

W ramach organizacji czasu wolnego wychowankowie mają zapewnione:

 • wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum),
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dopasowane do aktualnych potrzeb wychowanków,
 • organizowanie różnorodnych zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji.