Elementy projektu

Sposobem realizacji zadania są:

 • zajęcia arteterapeutyczne (zajęcia plastyczne, muzyczne),
 • zajęcia językowe,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia edukacyjne (tzw. odrabianki),
 • zajęcia profilaktyczne (zajęcia grupowe oparte na programie psychoprofilaktycznym),
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe).

W ramach organizacji czasu wolnego wychowankowie mają zapewnione:

 • wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum),
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dopasowane do aktualnych potrzeb wychowanków,
 • organizowanie różnorodnych zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji.

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa