Cele projektu

Celem głównym realizacji zadania jest podniesienie poziomu aktywności dzieci, dzięki organizacji cyklicznych zajęć edukacyjno-sportowych oraz zróżnicowanych zajęć dodatkowych.

Cele szczegółowe:

 • Stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć
 • Wyzwalanie kreatywności zaspokajanie potrzeby twórczej i fizycznej aktywności, rozwijanie zdolności, umożliwianie nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, ekologicznych, duchowych i kulturowych

Sposobem realizacji zadania jest:

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
 • ćwiczenia praktyczne
 • konsultacje z pedagogiem
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • wyjścia kulturalne
 • prezentacje
 • kąciki tematyczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • wystawy
 • konkursy
 • zajęcia sportowe
 • warsztaty medialne
 • warsztaty z zakresu zarządzania
 • zajęcia z robotyki