Elementy projektu--Junior

Projekt CSR KANA składać się będzie z czterech elementów realizowanych w latach 2013-2014 - zajęcia grupowe, zajęcia dodatkowe, spotkanie integracyjne dzieci z obydwóch grup, spotkanie integracyjne rodziców.

Zajęcia grupowe będą realizowane tematycznie uwzględniając zainteresowanie i specyfikę grupy. Planuje się włączenie szeregu osób znanych, specjalistów, którzy uatrakcyjnią swoją obecnością i doświadczeniem spotkania.

Spotkania grupowe nie będą sprowadzały się tylko do przekazania wiedzy, ale dzieci odnajdą w nich mnóstwo zabawy i ćwiczeń ruchowych. Dzieci będą miały zapewniony poczęstunek. Rodzice w tym czasie będą mieli możliwość wspólnego spotkania, lub zagospodarowania czasu wolnego we własnym zakresie.

Uzupełnieniem zajęć grupowych są zajęcia dodatkowe, które mają scalać grupę i uatrakcyjnić zakres przedmiotowy spotkań. Wśród zajęć znajdzie się, m.in.: doskonalenie lub nauka pływania, możliwość uczestnictwa w klubie szachowym, udział w warsztatach radiowych połączonych z realizacją audycji, udział zajęciach piłki nożnej, bloules oraz zajęcia z konstruowania i programowania klocków LEGO. Uczestnictwo w grupie artystycznej ARTgrupa.

Oprócz zajęć planowane są spotkania integracyjne dla dzieci z Tarnowa oraz Tarnowa - Mościc w celu wzajemnego poznania się, uczestniczenia w rozgrywkach sportowych i wspólnego spędzania wolnego czasu.
Bardzo ważną dla projektu jest współpraca rodziców i wzajemne poznanie się. W związku z tym planowane jest spotkanie integracyjne dla rodziców, które pozwoli na nawiązanie wzajemnych relacji i współpracę w realizacji przedsięwzięć skierowanych do dzieci w Tarnowie.