Elementy projektu

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
 • ćwiczenia praktyczne
 • konsultacje z pedagogiem
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • wyjścia kulturalne
 • prezentacje
 • kąciki tematyczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • wystawy
 • konkursy
 • zajęcia sportowe
 • warsztaty medialne
 • warsztaty z zakresu zarządzania
 • zajęcia z robotyki