Informacja o projekcie

Proponowany projekt zakłada udział 80 uczestników dla których przygotowany został program integralnego wdrożenia czterech fundamentalnych zasad kształtujących relacje z innymi uczestnikami życia społecznego jak również podnoszących poziom własnych umiejętności, rozwój zainteresowań oraz sprawność psychomotoryczną. Kultura, aktywność, nauka i animacja towarzyszą cyklicznym spotkaniom, które odbywają się w Tarnowie-Centrum (piątek) i w Tarnowie-Mościcach (sobota). Spotkania dotyczą trzech grup wiekowych, ale pięć grup uczestników: PROGRES, JUNIOR (Tarnów, Tarnów-Mościce), JUNIOR+, młodzi NA PROGU. Opiekunami grup będzie wysoko wykwalifikowana kadra.