OSOBY PROWADZĄCE - JUNIOR+

Pani mgr Maria Potoczek (pedagog/oligofrenopedagog/wychowawca) - ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej  ze specjalności oligofrenopedagogika oraz studia z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pomoc pedagogiczna w przedszkolu. Obecnie prasownik Zespołu Szkół Sportowych w Mościcach. Uczestniczyła w licznych konferencjach, m.in. w konferencji „Być skutecznym w pomocy – refleksje o spotkaniu terapeutycznym”. Była autorką wykładu Konferencji Naukowej zorganizowanej przez MWSE  „Słodkie dzieciństwo”.

Pan mgr Tomasz Stawarski (pedagog/wychowawca) - ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Odbył liczne kursy i szkolenia, w ty: „Jak organizować wycieczkę szkolną i kierować nią”, „Cyfrowa humanistyka – techniki multimedialne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych”. Doświadczenie zdobywa jako pracownik KCEM KANA w licznych projektach i wyjazdach dla dzieci, młodzieży, prowadzenie koła teatralnego oraz jako nauczyciel Niepublicznego Niepłatnego Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Pan mgr Anna Szczepańska (instruktor pływania) - nauczyciel wychowania fizycznego. AWF w Krakowie. Instruktor dyscypliny sportu – gimnastyka korekcyjna. Instruktor oraz trener II klasy PZLA – lekka atletyka. dyscypliny Odbyte kursy: kurs instruktora sportu - pływanie.

Pan mgr Ryszard Żmuda (instruktor piłki nożnej) - nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończył studia z zakresu wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Posiada również ukończone zawodowe studium trenerskie z zakresu Trenera II klasy w koszykówce na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Sportowych w Mościcach.

Pan mgr Czesław Markiewicz (instruktor szachowy) – instruktor/trener i sędzia szachowy.

Pan Paweł Radziszewski (instruktor LEGO) – projektant, automatyk, praktyk, instruktor LEGO.