Elementy projektu

Doświadczenie KANY na przestrzeni lat pozwoliło na wypracowanie modułów wspierających rozwój dzieci i młodzieży i zaproponowano następujące elementy projektu:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia szachowe
 • nauka i trening z piłki nożnej
 • zajęcia konstruktorskie lego Mindstorms
 • zajęcia medialne
 • zajęcia z zaproszonymi gośćmi
 • realizowanie w miarę potrzeb, indywidualnego lub grupowego programu np. korekcyjnego, psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • korzystanie z infrastruktury miasta oraz oferty kulturalnej Tarnowa np. teatr, kino, muzeum, hale sportowe, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, pływalnia
 • organizacja spotkania otwartego dla wszystkich mieszkańców Tarnowa, którego temat będzie związany z edukacją i wychowaniem
 • zajęcia mające na celu rozwój zainteresowań uczestników projektu np. muzyczne – śpiew, muzyczne zabawy ruchowe, plastyczne – na zajęciach wykorzystuje się elementy arteterapii, wychowankowie poznają różne techniki tworzenia prac plastycznych.
 • nauka organizacji czasu wolnego
 • warsztaty medialne
 • organizacja debat okswordzkich
 • organizacja warsztatów z wystąpień publicznych
 • organizacja Gali kończącej TLD