Elementy projektu

Doświadczenie KANY na przestrzeni lat pozwoliło na wypracowanie modułów wspierających rozwój dzieci i młodzieży i zaproponowano następujące elementy projektu:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia szachowe
 • nauka i trening z piłki nożnej
 • zajęcia konstruktorskie lego Mindstorms
 • zajęcia medialne
 • zajęcia z zaproszonymi gośćmi
 • realizowanie w miarę potrzeb, indywidualnego lub grupowego programu np. korekcyjnego, psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • korzystanie z infrastruktury miasta oraz oferty kulturalnej Tarnowa np. teatr, kino, muzeum, hale sportowe, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, pływalnia
 • organizacja spotkania otwartego dla wszystkich mieszkańców Tarnowa, którego temat będzie związany z edukacją i wychowaniem
 • zajęcia mające na celu rozwój zainteresowań uczestników projektu np. muzyczne – śpiew, muzyczne zabawy ruchowe, plastyczne – na zajęciach wykorzystuje się elementy arteterapii, wychowankowie poznają różne techniki tworzenia prac plastycznych.
 • nauka organizacji czasu wolnego
 • warsztaty medialne
 • organizacja debat okswordzkich
 • organizacja warsztatów z wystąpień publicznych
 • organizacja Gali kończącej TLD

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek - 8.00-20.00
wtorek - 13.00-20.00
środa - 13.00 - 20.00
czwartek - 8.00-20.00
piątek - 11.00-20.00

Lokalizacja

mapa