Geneza projektu i cele

Geneza projektu i cele

EDUKACJA+ jest to projekt w znacznym stopniu współfinansowany dzięki wsparciu Mecenasa i Partnerów KCEM KANA 

stopka aktualna

Pobyt na zajęciach jest płatny, ale dzięki powyższemu wsparciu jest on atrakcyjny w stosunku do ofert rynkowych. Ponadto uwzględnia się Kartę Dużej Rodziny i płatność ratalną.

Ze względu na ograniczone środki finansowe rodzin od wielu lat, dzieci i młodzież a także dorośli mają możliwości skorzystania oferty edukacyjnej KANY. Organizacja na bieżąco modyfikuje plany działania edukacyjnego uwzględniając potrzeby beneficjentów.

W ofercie znajdują się kursy językowe i przedmiotowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia trwają od października do czerwca (w systemie 60 godzinnym). Odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Kursy, zajęcia przedmiotowe i hobbystyczne oraz repetytoria języka angielskiego i niemieckiego, prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i nauczycieli.

Istotne uwagi:

  • warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.
  • o rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.
  • wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.
  • wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub na konto bankowe.
  • wpłata w dwóch równych ratach.
  • wysokość opłaty jest uzależniona od osiąganych dochodów oraz od rodzaju kursu.
  • istnieje możliwość skorzystania z 20% zniżki dla osób posiadających Kartę Rodziny,
  • uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)
  • uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.
  • w przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.