Geneza projektu i cele

Geneza projektu i cele

EDUKACJA+ jest to projekt w znacznym stopniu współfinansowany dzięki wsparciu Mecenasa i Partnerów KCEM KANA 

stopka aktualna

Pobyt na zajęciach jest płatny, ale dzięki powyższemu wsparciu jest on atrakcyjny w stosunku do ofert rynkowych. Ponadto uwzględnia się Kartę Dużej Rodziny i płatność ratalną.

Ze względu na ograniczone środki finansowe rodzin od wielu lat, dzieci i młodzież a także dorośli mają możliwości skorzystania oferty edukacyjnej KANY. Organizacja na bieżąco modyfikuje plany działania edukacyjnego uwzględniając potrzeby beneficjentów.

W ofercie znajdują się kursy językowe i przedmiotowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia trwają od października do czerwca (w systemie 60 godzinnym). Odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Kursy, zajęcia przedmiotowe i hobbystyczne oraz repetytoria języka angielskiego i niemieckiego, prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i nauczycieli.

Istotne uwagi:

  • warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.
  • o rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.
  • wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.
  • wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu lub na konto bankowe.
  • wpłata w dwóch równych ratach.
  • wysokość opłaty jest uzależniona od osiąganych dochodów oraz od rodzaju kursu.
  • istnieje możliwość skorzystania z 10% zniżki dla osób posiadających Kartę Rodziny,
  • uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)
  • uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.
  • w przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa