Geneza projektu i cele

Plakat Rodzina w CENTRUM KANARodzina w CENTRUM, jest to projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

Główną ideą projektu " Rodzina w Centrum" jest propagowanie rodziny jako centrum życia społecznego. To podstawowa komórka życia społecznego ma określone zadania i role w społeczeństwie, a jednocześnie dopomina się wsparcia i szacunku ze strony innych środowisk i grup społecznych. Kształtowanie i promowanie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwa i rodzicielstwa to zadanie trudne, gdyż nie jest odpowiednio ukazywane w szeroko pojętych mediach. O tym jak mocny wpływ na każdego człowieka mają media ukazał zwłaszcza ubiegły, "pandemiczny" rok. KANA prowadząc projekty dedykowane dla różnych grup wiekowych spotkała się i spotyka z różnymi problemami dotykającymi współczesną rodzinę. Analizując je wypracowała wiele sposobów ich rozwiązywania. Młody człowiek w obecnym czasie spotyka się z wieloma przekazami, które mogą zniechęcać do tworzenia rodziny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. P. chce wykorzystać nowoczesne narzędzia przekazu nie porzucając tradycyjnych i sprawdzonych.

Problemami są min. :

  • złe wzorce wyniesione z domu - projekt zakłada cykl programów ukazujących dobo społeczne jakim jest małżeństwo kobiety i mężczyzny;
  • strach przed popełnieniem błędów – projekt zamierza ukazać małżeństwo i rodzinę jako coś trwałego, co budowane przez lata ubogaca obie strony przeprowadzenie debat tematycznych;
  • niechęć do składania poważnych deklaracji, życiowych zobowiązań – projekt zmierza do przeprowadzenia kampanii społecznej, która miałaby na celu wspomaganie młodych w podjęciu decyzji o nieodkładaniu małżeństwa i rodzicielstwa, przygotowując ich jednocześnie do nowych ról życiowych i społecznych, stąd propozycja przeprowadzenia serii filmowych, pt. „Zaręczyny i do dalej?”; planowany jest również cykl rozmów z specjalistami, którzy odpowiadając na pytania młodych, pomagąją im lepiej przygotować się do małżeństwa i późniejszego założenia rodziny; do rozmowy zostaną poproszeni doradcy życia rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy oraz małżeństwa. Odcinki urozmaicą fragmenty z uroczystości zaślubin, pokazując zawarcie małżeństwa jako jednego z najszczęśliwszych dni w życiu o który warto się postarać i z pewnością nie odkładać na później;
  • brak dialogu międzypokoleniowego powoduje zakłócenie naturalnego środowiska rodzinnego w którym odbywa się relacja oparta na wymianie wartości – przygotowane zostaną programy w Synaj.tv, gośćmi których będą seniorzy i młodzi ludzie dialogujący na temat stawianych problemów.

Projekt przewiduje się wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji, m.in. poprzez wykorzystanie materiałów, wiedzy i narzędzi w zakresie realizowanych działań, organizacji czasu wolnego i zajęć edukacyjnych, rozwojowych i pomocowych w KCEM KANA.

Osiągnięte rezultaty staną się podstawą do dalszych działań KCEM Kana, w tym redakcji SYNAJ.tv i innych ośrodków edukacyjnych i pomocowych w tym szkół, poradni, Centrów Doskonalenia Nauczycieli, ośrodków akademickich i duszpasterskich, poprzez wykorzystanie w funkcji „open” materiałów na nośnikach oraz w sieci zrealizowanych dzięki projektowi.

Ambasadorami Projektu będą sami uczestnicy, którzy uczestnicząc w jego realizacji wykonali progres w rozwoju osobowym i projektowym.

Dzieci, młodzież i seniorzy będą w KCEM KANA realizować nadal swoje zainteresowania i pasje w ramach zgromadzonego dzięki projektowi potencjału merytorycznego, edukacyjnego, społecznego i materialnego.