Cele projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-06
slide-02
slide-05
slide-01

Celem głównym realizacji zadania jest:
Podniesienie poziomu aktywności dzieci oraz rodziców dzięki organizacji serii cyklicznych zajęć edukacyjno-sportowych oraz integracyjnych.

Cele szczegółowe:

 • Stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć
 • Wyzwalanie możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej i fizycznej aktywności, rozwijanie zdolności, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, ekologicznych, duchowych i kulturowych
 • Wyposażenie rodziców w informacje związane z potrzebami dziecka w wiekuprzedszkolnym
  • Pomoc logopedyczna, pedagogiczna
  • Warsztaty dla rodziców
  • Spotkania integracyjne

Sposobem realizacji zadania jest:

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
 • zajęcia pobudzające psycho-motorykę dziecka
 • ćwiczenia praktyczne
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • wycieczki
 • pogadanki
 • prezentacje
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • kąciki tematyczne
 • gry i zabawy ruchowe