Elementy projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

Wielokrotnie zwracano się do nas z pytaniami dotyczącymi pomocy rodzinom w początkowym okresie wychowawczym. Wyodrębnienie deficytu lub wzbogacenie zainteresowań we wczesnym etapie rozwoju niejednokrotnie pozwala na naturalne funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, a co za tym idzie w szkole.

Konieczność realizacji zadania wynika stąd, iż dzieci, które mają mniejsze szansę na właściwy rozwój, ponieważ nie są objęte edukacją przedszkolną lub mają utrudniony dostęp do wczesnej edukacji z różnych przyczyn. Często są pozbawione możliwości wczesnej diagnozy i braku pomocy, przez co mogą doświadczać trudności przez całe życie. Rodzice dzieci mają niską świadomość potrzeb swoich dzieci i znaczenie pierwszych lat życia dla całej, przyszłej zdolności uczenia się i funkcjonowania w społeczeństwie ich dzieci. Problem, to również brak możliwości dostępu do zajęć kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejnym problemem jest nienormowany czas pracy rodziców i brak możliwości w zapewnieniu dzieciom właściwej opieki, działań stymulujących ten najważniejszy okres w życiu dzieci oraz widoczny w środowisku spadek zaangażowania rodziców w działania na rzecz dzieci.

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia ogólnorozwojowe poprzez działania artystyczne, twórcze nastawione na doświadczanie wszystkimi zmysłami mają ogromny wpływ na zdolności uczenia się i przyswajania wiedzy przez całe życie. Jest to decydujący okres życia w czasie, gdzie buduje się fundament funkcjonowania człowieka. Naukowcy udowodnili ponad wszelką wątpliwość, że około 50% naszych zdolności uczenia się rozwija się do 4 roku życia, a dalsze 30% przed ukończeniem 8 roku życia. Podczas tych kilku pierwszych lat tworzą się w mózgu główne drogi nerwowe umożliwiające nam naukę przez całe życie. Będą one się jeszcze rozwijać, lecz podstawy tworzone są właśnie w tym okresie.

Dodatkowym elementem w edukacji jest uspołecznienie, które wpływa na późniejsze relacje szkolne i rówieśnicze.

 

CSR KANA

  

herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w roku 2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z zakresu Edukacji w kwocie 80.000 zł.