Informacja o projekcie

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

bg-008
bg-006
bg-005
bg-001
bg-004
bg-007
bg-003
bg-009
bg-002

Proponowany projekt zakłada wsparcie dzieci i ich rodziców w procesie wychowawczym uwzględniając deficyty oraz ich potrzeby rozwojowe. Założeniem jest organizacja zajęć w ten sposób, aby czas i tematyka spotkań odniosły skutek przekładający się na rozwiązanie szeregu problemów edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych.

Ponadto zajęcia grupowe z dziećmi mają na celu podniesienie poziom własnych umiejętności, rozwój zainteresowań, wzmocnienie sprawności psycho-motorycznej oraz uspołecznienie. 24 godzinnym spotkaniom tematycznym odbywającym się grupowo w każdą sobotę miesiąca towarzyszą gry, zabawy edukacyjne oraz pomoc psychoedukacyjna, logopedyczna, pedagogiczna.
Po przeprowadzeniu spotkań istnieje możliwość indywidualnej konsultacji rodziców prowadzącymi.
Uzupełnieniem spotkań jest uczestnictwo w spotkaniach otwartych prowadzonych przez zaproszonych specjalistów ze swoich dziedzin.
Dodatkowym elementem projektu jest zbudowanie społeczności nie tylko wśród dzieci, ale i ich rodziców poprzez organizację spotkań integracyjnych. Biorąc pod uwagę to, iż zostają utworzone grupy uczestników zajęć spotkania te pozwolą na wzajemne poznanie się oraz pozwolą nawiązać wzajemne relacje.Dokumenty do pobrania