Informacja o projekcie

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-06
slide-02
slide-05
slide-01

Proponowany projekt zakłada wsparcie dzieci i ich rodziców w procesie wychowawczym uwzględniając deficyty oraz ich potrzeby rozwojowe. Założeniem jest organizacja zajęć w ten sposób, aby czas i tematyka spotkań odniosły skutek przekładający się na rozwiązanie szeregu problemów edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych.

Ponadto zajęcia grupowe z dziećmi mają na celu podniesienie poziom własnych umiejętności, rozwój zainteresowań, wzmocnienie sprawności psycho-motorycznej oraz uspołecznienie. 60 godzinnym spotkaniom tematycznym odbywającym się grupowo w każdą sobotę miesiąca towarzyszą gry, zabawy edukacyjne oraz pomoc logopedyczna, pedagogiczna.
Po przeprowadzeniu spotkań istnieje możliwość indywidualnej konsultacji rodziców prowadzącymi.
Dodatkowym elementem projektu jest zbudowanie społeczności nie tylko wśród dzieci, ale i ich rodziców poprzez organizację spotkań integracyjnych. Biorąc pod uwagę to, iż zostają utworzone grupy uczestników zajęć spotkania te pozwolą na wzajemne poznanie się oraz pozwolą nawiązać wzajemne relacje.