Kursy językowe - dorośli

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017
kursy-jezykowe-03Kursy i repetytoria językowe, prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, w 15 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach językowych, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania.
Adresatami kursów są: osoby dorosłe 

KURSY ROCZNE:

 • angielski dla początkujących
 • język angielski dla początkujących-kontynuacja
 • angielski dla średniozaawansowanych - kurs zkończony egaminem TOEIC
 • angielski dla zaawansowanych - kurs zkończony egaminem TOEIC
 • niemiecki dla początkujących
 • niemiecki średniozaawansowanych
 • niemiecki zaawansowanych
 • francuski dla początkujących
 • włoski dla początkujących

Kwalifikacja na kurs nie wymaga udokumentowania dochodów w rodzinie.

Kurs roczny (90 godz.  - zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min.) - koszt 650 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Kursy prowadzone są w grupach około 12 osobowych.
 • Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.
 • O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor Kany.
 • Wszelkie nieobecności muszą zostać niezwłocznie usprawiedliwiane u prowadzącego zajęcia.
 • Wpłat należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub na konto bankowe.
 • Wpłata w dwóch równych ratach.
 • Uczestnicy otrzymują bezpłatnie Zaświadczenia ukończenia kursu (o przyznaniu zaświadczenia decyduje 80% frekwencja obecności na zajęciach)
 • Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z przygotowanych pakietów promocyjnych w trakcie trwania kursów.
 • W przypadku rezygnacji w trakcie kursu wpłata nie zostaje zwrócona.