Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

Lucyna Szepielak - Wiatr (pedagog/wychowawca)
- nauczyciel nauczania zintegrowanego, instruktor Harcerstwa, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi dla ZHP i Brązowym Krzyżem Zasługi, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: Kurs instruktorski dla nauczycieli, kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, warsztaty „Multimedialne środki w aktywizacji procesu nauczania – uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej”, „Wspieranie aktywności dziecka”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Drama w nauczaniu i wychowaniu”, projekt wychowawczo – profilaktyczny „Trzy koła”, „Praca z dziećmi i rodzicami z zespołem ADHD”.

Maria Strejczek (pedagog/wychowawca)
- nauczyciel nauczania zintegrowanego, studia podyplomowe z zakresu logopedii, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: Kurs instruktorski dla nauczycieli, kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, „Uczeń ADHD na leksjach języka polskiego – uciążliwy problem czy pedagogiczne wyzwanie”, „Praca z dziećmi i rodzicami dzieci z zespołem ADHD”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Sześciolatek i siedmiolatek razem w pierwszej klasie…”, „Trzy Koła”, warsztaty: „Z maską twarzą w twarz”, „Cieniowe”, „Z logopedią na wesoło”, „Woda, powietrze, ziemia, ogień”.

Iwona Wojnarowicz (pedagog/wychowawca)
- nauczyciel nauczania zintegrowanego, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, „Praca z dziećmi i rodzicami dzieci z zespołem ADHD”, „Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów-indywidualizacja nauczania”, „Rozwijanie i wspieranie twórczości uczniów wykorzystujących metody arteterapii”, warsztaty: „Strategie radzenia sobie w klasie. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów na różnych etapach edukacyjnych”, „Drama w edukacji wczesnoszkolnej”, „Drama w nauczaniu i wychowaniu”, „Woda, powietrze, ziemia, ogień”, „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”.

Małgorzata Biel (pedagog/wychowawca)
- nauczyciel bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, „Ścieżki edukacyjne w pracy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Dragi”, „Rozwijanie i wspieranie twórczości uczniów wykorzystujących metody arteterapii”, „Recepcja literatury dziecięcej i młodzieżowej we współczesnej pedagogice”.

Marta Lechowicz (instruktor pływania)
- nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo, Instruktor dyscypliny sportu – piłka nożna, Instruktor dyscypliny sportu – pływanie. Odbyte kursy: kurs z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pierwsza pomoc przedlekarska.

Czesław Markiewicz (sędzia szachowy)
- nauczyciel, trener i instruktor szachowy. Wielokrotny arbiter turniejów szachowych rozgrywanych na różnych fazach grupowych.