Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

Iweta Kozłowska (pedagog - logopeda) 

- ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  oraz podyplomowe studia z Logopedii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM" w Krakowie. Obecnie jest w trakcie realizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalności: Neurologopedia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pedagog i logopeda w Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego "Siemacha" w Tarnowie, oraz jako Logopeda w Centrum Edukacji ATUT.
Aktualnie w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi:

 • terapię logopedyczną dzieci na terenie placówek oświatowych
 • terapię logopedyczną dla klientów indywidualnych - dorosłych (np. po udarach mózgu) i dzieci;
 • poradnictwo pedagogiczne - analiza sytuacji wychowawczej, pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych
 • szkolenia z rozpoznawania zaburzeń rozwoju mowy dla pracowników oświaty.

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej
Przebyte kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu neuroobrazowania w diagnostyce zaburzeń mowy
 • Szkolenie „Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej”
 • Kurs analizy rysunku dziecka
 • Szkolenie „Internet – dobro czy zło”
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Kurs zarządzania zasobami ludzkimi z elementami HR

Karolina Kozioł (pedagog) - ukończyła studia magisterskie z pedagogiki

 • ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  oraz studia licencjacie z zakresu Artetarapii z Gerantopedagogiką na Uniewersystecie Rzeszowskim. Odbyła również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Kurs języka migowego – KSS-2
 • Kurs języka migowego – KSS-1
 • Warsztaty – Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • Warsztaty – Jak przygotować skutecznie dziecko do nauki czytania
 • Warsztaty – Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu
 • Warsztaty – Rola tekstu literackiego w kształtowaniu osobowości dziecka
 • Seminarium – Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Szkolenie – Komfort psychiczny nauczyciela, jak chronić siebie przed wypaleniem zawodowym
 • Konferencja – Sztuka uczenia czyli indywidualizacja procesu nauczania w aspekcie różnic emocjonalnych dzieci 6,7 – letnich
 • Sekrety mózgu szcześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę
 • Dziecko w świecie matematyki