Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

Maria Potoczek (pedagog, oligofrenopedagog) – ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika oraz na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogika społeczno-opiekuńcza. Posiada na swoim kącie publikacje naukowe: „ Od Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej do Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej”- 2011r. oraz „ Eurodzieci. Eurosieroctwo jako negatywny skutek migracji zarobkowej rodziców”-2012r. posiada uprawnienia kierowników oraz wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przebyte kursy i szkolenia:

  • Nowe techniki plastyczne, jako odpowiedz na współczesną edukację.
  • Zabawy ruchowe i ćwiczenia sportowe dla dzieci edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z użyciem przyborów nietypowych.
  • Trening twórczości w praktyce
  • Propozycje aktywności ruchowej dla dzieci.
  • Nowe technologie w nauczaniu współczesnego ucznia.
  • Kurs kierowników oraz wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wojciech Potoczek (instruktor pływania/instruktor piłki nożnej) - nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo, Instruktor dyscypliny sportu – piłka nożna, Instruktor dyscypliny sportu – pływanie. Odbyte kursy: kurs z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pierwsza pomoc przedlekarska.

Czesław Markiewicz (instruktor szachowy) – instruktor/trener i sędzia szachowy. 

Paweł Radziszewski – instruktor Lego, projektant, automatyk.

Ewa Radzik – trener tańca nowoczesnego, instruktor fitness, pedagog