Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-06
slide-02
slide-05
slide-01

Monika Dziecina (pedagog - logopeda)
- ukończyła studia magisterskie w specjalności nauczycielskiej z edukacją medialną i dziennikarską oraz nauczycielskiej z animacją kultury na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ponadto studia podyplomowe z zakresu neurologopedii z balbutologią oraz logopedii w Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Odbyła również szkolenia takie jak: „ Podstawy wiedzy o neurorozwoju”, „Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem”, „ Postępowanie logopedyczne z pacjentami po laryngoktomii i tracheotomii”, „Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”, PECS – poziom 1, „Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem”, „Narzędzie M-CHAT-F/R – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, „Jąkanie i inne zaburzenia płynności mówienia”, „K-taping w terapii dzieci i niemowląt”, „Creative! Early Englisch – Edukator-level1”, „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”.
Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pedagog i logopeda w szkole podstawowej oraz przedszkolu a obecnie czynnie w firmie SENSEO.

Joanna Stańczyk (pedagog/wychowawca) 
- ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe  z doradztwa zawodowego w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania kompetencjami pracowników w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończyła również kursy: kwalifikacyjny dla nauczycieli  przedmiotu „Sztuka”,  terapii zajęciowej, Animatora Czasu Wolnego, a także cykl warsztatów z rękodzieła.
Doświadczenie zdobywała jako pracownik KCEM KANA w licznych projektach i wyjazdach dla dzieci, młodzieży i seniorów.