Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-06
slide-02
slide-05
slide-01

Pani mgr Magdalena Piróg (pedagog/wychowawca/psycholog) – ukończyła studia magisterskie z psychologii kliniczno-sądowej w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – specjalność: praca socjalna. Odbyła liczne szkolenia w tym: W pułapce nałogowych zachowań – uzależnienia behawioralne. Jest czynnym pracownikiem ARKA Tarnów, oraz pracownikiem Sądu Biskupiego w Tarnowie. Jest także Kierownikiem Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej KANA. Jako psycholog pracowała w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych.

Pani mgr Karolina Kozioł (pedagog - logopeda) - ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjackie z zakresu Arteterapii z Gerontopedagogiką na Uniwersytecie Rzeszowskim  oraz podyplomowe studia z pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zdobywała jako pracownik przedszkola w Nowej Jastrzębce, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowie, gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Przebyte kursy i szkolenia: Kurs Języka migowego KSS-2, KSS-1, Warsztaty – Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, Warsztaty – Jak skutecznie przygotować dziecko do nauki czytania, Warsztaty – Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu, Warsztaty – Rola tekstu literackiego w kształtowaniu osobowości dziecka, Szkolenie – Komfort psychiczny nauczyciela, jak chronić siebie przed wypaleniem zawodowym, Seminarium – Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych, Konferencja – Sztuka uczenia, czyli indywidualizacja procesu nauczania w aspekcie różnic emocjonalnych dzieci 6,7 – letnich, Warsztaty – Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę, Warsztaty – Dziecko w świecie matematyki.

Pani mgr Iweta Kozłowska (psycholog - logopeda) - ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  oraz podyplomowe studia z Logopedii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM" w Krakowie. Obecnie jest w trakcie realizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalności: Neurologopedia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pedagog i logopeda w Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego "Siemacha" w Tarnowie, oraz jako Logopeda w Centrum Edukacji ATUT. Aktualnie w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi: terapię logopedyczną dzieci na terenie placówek oświatowych terapię logopedyczną dla klientów indywidualnych - dorosłych (np. po udarach mózgu) i dzieci; poradnictwo pedagogiczne - analiza sytuacji wychowawczej, pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych szkolenia z rozpoznawania zaburzeń rozwoju mowy dla pracowników oświaty. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej. Przebyte kursy i szkolenia, to m.in. szkolenie z zakresu neuroobrazowania w diagnostyce zaburzeń mowy, szkolenie „Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej”, Kurs analizy rysunku dziecka, Szkolenie „Internet – dobro czy zło”, Kurs wychowawcy kolonijnego, Kurs zarządzania zasobami ludzkimi z elementami HR.

CSR KANA

  

herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w roku 2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z zakresu Edukacji w kwocie 80.000 zł.