Plan pracy

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09
 1. Przesiewowe badanie logopedyczne. Zajęcia wprowadzające.
 2. Wiosenny wietrzyk – gimnastyka buzi i języka, ćwiczenia pionizujące język oraz wydłużające fazę wydechową.
 3. Wiosenne porządki – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej na przykładzie głosek dziąsłowych.
 4. Pamięć dźwiękowa – ćwiczenia percepcji słuchowej oraz pamięci dźwiękowej. Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków otoczenia.
 5. A to było tak – sekwencje słuchowe i ruchowe. Ćwiczenia artykulacyjne przed lustrem.
 6. Analiza i synteza słuchowa – gry i zabawy logopedyczne.
 7. Relacje czasowe z wykorzystaniem historyjek obrazkowych. Wierszyk tematyczny.
 8. Dni tygodnia – ćwiczenia w rozumieniu relacji czasowych z wykorzystaniem gry edukacyjnej.
 9. Różnicowanie fonemowe głosek szumiących i syczących wraz z wizualizacją graficzną.
 10. Smok Wawelski – ćwiczenia artykulacyjne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek syczących. Wierszyk tematyczny i praca plastyczna.
 11. Zgadnij gdzie? – doświadczenia, gry i zabawy utrwalające rozumienie i nazywanie relacji przestrzennych.
 12. Memory logopedyczne utrwalające prawidłową realizację głosek dziąsłowych oraz syczących.
 13. Jak smakuje głoska? Ćwiczenia języka z wykorzystaniem metody uczuleniowej. Praca plastyczna wizualizująca poznane smaki poszczególnych głosek.
 14. Lubię – nie lubię : Ćwiczenia kategoryzacji z wykorzystaniem ćwiczeń artykulacyjnych ukierunkowanych na prawidłową realizację głoski „l”
 15. Sylabowy ogród - ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu paradygmatów sylab złożonych z ćwiczonych głosek.
 16. Śpiewanki pokazywanki – utrwalanie ćwiczonych głosek w piosenkach.
 17. Dźwięczna czy bezdźwięczna? - doświadczenie pokazujące różnicę między głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi. Puzzle logopedyczne.
 18. Emocje – rozpoznawanie, nazywanie, naśladowanie. Dopasowywanie emocji do sytuacji. Tematyczne historyjki obrazkowe.
 19. Powiedz dlaczego? - zdania okolicznikowe przyczyny. Ćwiczenia w myśleniu przyczynowo-skutkowym.
 20. Cienie logopedyczne – ćwiczenia percepcji wzrokowej oraz prawidłowej artykulacji ćwiczonych głosek.
 21. Rymowanki – zgadywanki: ćwiczenia percepcji słuchowej. Dopasowywanie rymujących się par – gra logopedyczna.
 22. Przeciwieństwa – doświadczenia. Wierszyki paluszkowe utrwalające poznane słownictwo.
 23. Ćwiczenia operacji myślowych: klasyfikowanie, myślenie przez analogię, wykluczanie ze zbioru.
 24. Historyjki artykulacyjne. Utrwalanie realizacji ćwiczonych głosek w prostych zdaniach – wykorzystanie kodu Fitzgeralda.
 25. Ćwiczenia autokontroli słuchowej – logopedyczny program multimedialny
 26. Podsumowanie postępów na piramidzie logopedycznej. Wręczenie odznaczeń.