Przewodnik po projekcie

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

slide-04
slide-06
slide-02
slide-05
slide-01

28 poznajemy sieW tym miesiącu zaczęliśmy program, który nauczy dzieci większej wrażliwości do siebie. Nauczy dokładniej spojrzeć na własne talenty oraz otaczający świat przyrody.
Dzieci w pierwszej części zajęć w Parku Strzeleckim, oglądały, rozpoznawały drzewa, przytulały się do nich. Odrysowywały strukturę skóry drzewa, czyli kory. Robiły bitwę na dmuchawce.

Poznajemy się.
Pierwsze zajęcia były zajęciami  integracyjnymi  tak jak stanowi sama nazwa należą do grupy zabaw, których głównym celem jest umożliwianie pokonywania trudności w nawiązywaniu kontaktów między dziećmi. Kształtują poczucie odpowiedzialności wynikające z relacji wzajemnego współdziałania i podejmowania decyzji. Umożliwiają nawiązanie więzi wewnątrzgrupowej, wytworzenie przyjaznej atmosfery oraz zdobywanie zaufania dzieci przez wychowawcę prowadzących zajęcia integracyjne.

Jesteśmy poszukiwaczami skarbów.
Na zajęciach dzieci za rozwiązane poprawnie: rebusy, krzyżówki, zagadki, przysłowia, otrzymywały kawałki mapy budynku KANY, w której mieliśmy zajęcia.  Po złożeniu w całość mapa  prowadziła je do skarbu ukrytego w wewnątrz KANY. Skarbem byli oni sami i uczucie przyjaźni, które ich łączy.

Z wizyta w wiosce indiańskiej, u Czarnego Pióra.
Na zajęciach dzieci, podzielone na grupy, na dużych arkuszach malowały: wigwamy, ogniska itp. Następnie uczestnicy zajęć wymyślali sobie imiona i swojej drużyny oraz  nazwy swoich wiosek. Następnie dzieci brały udział w polowaniu na bizony.

Warsztaty wrażliwości.
W tym miesiącu zaczęliśmy program, który nauczy dzieci większej wrażliwości do siebie. Nauczy dokładniej spojrzeć na własne talenty oraz otaczający świat przyrody.
Dzieci w pierwszej części zajęć w Parku Strzeleckim, oglądały, rozpoznawały drzewa, przytulały się do nich. Odrysowywały strukturę skóry drzewa, czyli kory. Robiły bitwę na dmuchawce.