Uczestnicy projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

Uczestnikami PROGRES KANA – w pierwszej kolejności jest grupa dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat. Po indywidualnej konsultacji istnieje możliwość włączenia w projekt młodsze dzieci.
Uczestnicy podzieleni są na grupy – łącznie 15 osób w grupie. O podziele na grupy decyduje prowadzący, który bierze pod uwagę rozwój dziecka.
Uczestnikami mogą być dzieci z rejonu Tarnowa-Centrum i Tarnowa-Mościc. Rodzice mogą sie konsultować w sprawach logopedycznych i rozwojowych swojego dziecka z prowadzącym zajęcia.