Uczestnicy projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017

Uczestnikami PROGRES KANA – w pierwszej kolejności jest grupa dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat. Po indywidualnej konsultacji istnieje możliwość włączenia w projekt młodsze dzieci.
Uczestnicy podzieleni są na grupy – łącznie 15 osób w grupie. O podziele na grupy decyduje prowadzący, który bierze pod uwagę rozwój dziecka.
Uczestnikami mogą być dzieci z rejonu Tarnowa-Centrum i Tarnowa-Mościc. Rodzice mogą sie konsultować w sprawach logopedycznych i rozwojowych swojego dziecka z prowadzącym zajęcia.

CSR KANA

  

herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w roku 2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z zakresu Edukacji w kwocie 80.000 zł.