4 maja 2023

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie
zaprasza do udziału w kursie nadającym uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Rozpoczęcie kursu: 24.05.2023 r. godz. 15.00 – 19.00

Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Koszt:  249 zł.
Liczba godzin:  36

Adresaci: Osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 2021r. poz.4)) i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci młodzieży.

Treści programowe:

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
 • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo,
 • zajęcia kulturalno – oświatowe,
 • zajęcia praktyczno – techniczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Kierownik formy: Anita Stinia – nauczyciel konsultant MCDN Ośrodek w Tarnowie

Zgłoszenie na każdą z form doskonalenia i dokształcania wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej Ośrodka www.mcdn.edu.pl.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia  19.05.2023 r.

Podajemy nr konta MCDN, na które przyjmujemy wpłaty tytułem udziału w kursie:

67 1020 2906 0000 1202 0404 9508

W treści przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko oraz „Kurs KU-2″. Szczegółowych informacji dotyczących opłat za szkolenia można uzyskać pod numerem 14 688 88 10 wew. 112. 

  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
    Skip to content