Elementy projektu

Sposobem realizacji zadania są:

 • zajęcia podnoszące zdolności fizyczne i utrzymanie jak najdłużej dobrej formy zdrowotnej
      (pilatess, zumba, nordic walking)
 • zajęcia podnoszące sprawność intelektualną uczestników (zajęcia komputerowe, j. angielski,
      warsztaty)
 • wycieczki szlakami Małopolski
 • warsztaty "Śpiewać każdy może"
 • zajęcia z terapeutami, psychologami
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • warsztaty z psychologami
 • akcje mówiące o bezpieczeństwie i zagrożeniach wypływających ze świata współczesnego
      dla seniorów
 • promowanie pomocy sąsiedzkiej, międzypokoleniowej i rodzinnej
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat instytucji i form wsparcia dla seniorów
 • udział seniorów w życiu społecznym i publicznym
 • wyjścia do kina, teatru, na wystawy
 • działania promujące zdrowy styl życia