Geneza projektu i cele

Centrum Aktywności Senioralnej  jest to projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa”

Pobyt w centrum jest nieodpłatny i dobrowolny!

Celem projektu jest podtrzymywanie aktywności osób starszych, zarówno aktywności społecznej jak i fizycznej. O konieczności stworzenia oferty przeznaczonej dla osób  starszych  wskazują zarówno dane demograficzne jak również różnorodne statystyki dotyczące tej grupy wiekowej żyjącej w naszym mieście. W Tarnowie bowiem od lat obserwuje się proces starzenia się mieszkańców. Choć wydłużenie czasu życia stanowi niewątpliwie pożądane  osiągnięcie cywilizacyjne, związane ze wzrostem poziomu życia, postępem medycyny i funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia społecznego, to należy pamiętać, że wraz z wiekiem dochodzi do obniżenia zdolności ruchowej wynikającej z czynników związanych ze starzeniem się i niepełnosprawnością, dlatego konieczne jest stworzenie oferty, która będzie dostosowana do potrzeb i  możliwości seniorów, szczególnie tych, którzy chcą pozostać jeszcze długo sprawnymi i aktywnymi zarówno pod względem fizycznym, jak również społecznym. Chcą nadal – po zakończeniu pracy zawodowej  - czuć się potrzebnymi i pełnowartościowymi członkami naszej małej ojczyzny. Chcą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem szerszemu gronu społeczności lokalnej  - nie tylko dzieciom i wnukom. Ale oczekują również, że ta społeczność zainteresuje się ich potrzebami i oczekiwaniami, dostrzeże je i zechce ich wspierać w codziennej aktywności życiowej, wykorzystując w tym celu potencjał tkwiący zarówno w instytucjach i organizacjach pozarządowych, mających w swych statutach zapisaną szeroko pojętą działalność społeczną, jak i w przedstawicielach młodego pokolenia. Nie można bowiem zapominać, iż człowiek starszy zawsze pozostaje aktywnym podmiotem polityki społecznej.