Informacja o projekcie

Celem projektu jest podtrzymywanie aktywności osób starszych, zarówno aktywności społecznej jak i fizycznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej (MCAS), które będą oferować atrakcyjne zajęcia dla osób starszych. W ramach projektu wsparta zostanie działalność czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, które zlokalizowane są blisko skupisk zamieszkiwanych przez osoby starsze i są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Projekt obejmie swoim zasięgiem całe miasto po jednym Centrum w każdym z niżej wymienionych obszarów:

  1. Obszar północ – obejmuje osiedla Klikowa, Krzyż, Piaskówka.
  2. Obszar centrum – obejmuje osiedla Strusina, Starówka, Grabówka, Gumniska-Zabłocie.
  3. Obszar wschód – obejmuje osiedla Westerplatte, Legionów, Jasna, Zielone, Rzędzin.
  4. Obszar zachód – obejmuje osiedla Mościce, Koszyce, Chyszów, Krakowska.

W zależności od potrzeb zajęcia dla seniorów będą prowadzone poza siedzibą Centrów.

  • Tarnów - Centrum ul. Mościckiego 12, prowadzone przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie
  • Tarnów - Północ ul. Pułaskiego 92, prowadzone przez Stowarzyszenie „Medycyna Polska”
  • Tarnów - Wschód ul. Bitwy Pod Studziankami 5, prowadzone przez Stowarzyszenie "Senior Na Czasie"
  • Tarnów - Zachód (Mościce) ul. Zbylitowska 5, prowadzone przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie