Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Oferta Centrum skierowana jest do seniorów.

Małopolskie Centrum Aktywności Senioralnej jest dla minimum 80 seniorów powyżej 60 roku życia aktywnie uczestniczących w zajęciach.

Centrum zlokalizowane jest w budynku KANY przy ul. Mościckiego 12.

Otwarte jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 8 do 14.