Uczestnicy projektu

  • Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej prowadzone są dla minimum 500 mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 55 roku życia aktywnie uczestniczących w zajęciach – liczba seniorów zaktywizowanych – minimum 500 osób w wieku powyżej 55 roku