Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Oferta placówki skierowana jest do seniorów z miasta Tarnowa. Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej jest dla minimum 250 mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 55 roku życia aktywnie uczestniczących w zajęciach.

Centrum zlokalizowane jest w budynku KANY przy ul. Mościckiego 12.
Otwarte jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 8 do 14.