Kurs na wychowawcę wypoczynku

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie
zaprasza do udziału w kursie nadającym uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Rozpoczęcie kursu: 24.05.2023 r. godz. 15.00 – 19.00

Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Koszt:  249 zł.
Liczba godzin:  36

Adresaci: Osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 2021r. poz.4)) i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci młodzieży.

Treści programowe:

  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
  • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
  • ruch i rekreacja, turystyka i krajoznawstwo,
  • zajęcia kulturalno – oświatowe,
  • zajęcia praktyczno – techniczne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Kierownik formy: Anita Stinia - nauczyciel konsultant MCDN Ośrodek w Tarnowie

 

Zgłoszenie na każdą z form doskonalenia i dokształcania wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej Ośrodka www.mcdn.edu.pl.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia  19.05.2023 r.

Podajemy nr konta MCDN, na które przyjmujemy wpłaty tytułem udziału w kursie:

67 1020 2906 0000 1202 0404 9508

W treści przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko oraz „Kurs KU-2". Szczegółowych informacji dotyczących opłat za szkolenia można uzyskać pod numerem 14 688 88 10 wew. 112. 

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa