Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach... Byle nie stawać z brzegu, bo jeszcze obetną

Czy rodzina ma rzeczywiście tak zły pijar? Czy rzeczywiście traktujemy ją jako zło konieczne i kiedy tylko możemy, to kierujemy się ku naszym przyjaciołom? Czy może jednak rodzina jest najbardziej bezpieczną3Radości250 ze wszystkich przystani, które tworzymy w swoim życiu? O rodzinie i tematach z nią związanych będziemy debatować w środę, 8 grudnia, od godz. 19:00. Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w spotkaniu! 

Realizacja projektu

KLIKNIJ i ZOBACZ

TV - PLAYLISTY:

zrodzinadosukcesu

 

mistrziuczen

 

rodzinanaukowo

 

 

zareczynyicodalej

 

RADIO

receptanamilosc

 

receptanamiloscwarsztaty

 

DEBATY

 

3radosci2a

 

 

partnerzy

Wielka Debata o Rodzinie: "3Radości?"

Zapraszamy do wzięcia udziału w II ogólnopolskiej Wielkiej Debacie o Rodzinie: "3Radości?". 3radosci

Organizator: KCEM KANA Tarnów i Alegoria.

Formularz do zapisu i łączności online: https://forms.gle/8CqR7q1GoBfxznMA7.

Miejsce debaty: Tarnów, Plac Kazimierza Wielkiego 5 – ALEGORIA.

Termin: 8.11.2021 r., poniedziałek, godz. 19:00

 

Zapraszamy  i do zobaczenia !

Debaty są częścią projektu "Rodzina w CENTRUM", który jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze rodzina” na rok 2021 w kwocie 466.400 zł. Całkowita wartość projektu 468.400 zł.

#3RADOŚCI? - "Rodzina w CENTRUM"

3Radości zaproszenie na ogólnopolskie debaty o rodzinie header"Nic tak nie cementuje związku, jak wspólny kredyt na 30 lat"
"Czy mogę zapłacić uśmiechem bombelka?"
"Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach"

Małżeństwo, dziecko, rodzina. Trzy radości. Ale czy na pewno? Zapraszamy do debaty! 

Każdemu z tematów poświęcona zostanie osobne spotkanie. Z racji na trwające obostrzenia, odbędą się one w sposób hybrydowy. Debaty będzie można oglądać online i uczestniczyć w zadawaniu pytań poprzez czat na żywo. 

Debata 1: Małżeństwo
11.10.2021 r., poniedziałek, godz. 19:00
Debata 2: Dziecko
8.11.2021 r., poniedziałek, godz. 19:00
Debata 3: Rodzina
8.12. 2021 r., środa, godz. 19:00

Zapraszamy do zapisów oraz dalszego przekazywania informacji! Do zarejestrowanych uczestników zostaną wysłane wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się debacie, linki do transmisji (będący aktywny również po debacie, umożliwiający ponowne jej obejrzenie) oraz wartościowe materiały pogłębiające omawiane tematy.
 
Więcej informacji oraz formularz zapisów znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/YY5siBAzZ9pNC5P5A
 
Organizatorzy: KANA Tarnów oraz Fundacja Alegoria, Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, Synaj.tv 
Debaty są częścią projektu "Rodzina w CENTRUM". Projekt Rodzina w Centrum jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze rodzina” na rok 2021.

Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Projekt jest projektem ogólnopolskim.  Odbiorcami są widzowie i słuchacze środków społecznego przekazu.

 

Geneza projektu i cele

Plakat Rodzina w CENTRUM KANARodzina w CENTRUM, jest to projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

Główną ideą projektu " Rodzina w Centrum" jest propagowanie rodziny jako centrum życia społecznego. To podstawowa komórka życia społecznego ma określone zadania i role w społeczeństwie, a jednocześnie dopomina się wsparcia i szacunku ze strony innych środowisk i grup społecznych. Kształtowanie i promowanie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwa i rodzicielstwa to zadanie trudne, gdyż nie jest odpowiednio ukazywane w szeroko pojętych mediach. O tym jak mocny wpływ na każdego człowieka mają media ukazał zwłaszcza ubiegły, "pandemiczny" rok. KANA prowadząc projekty dedykowane dla różnych grup wiekowych spotkała się i spotyka z różnymi problemami dotykającymi współczesną rodzinę. Analizując je wypracowała wiele sposobów ich rozwiązywania. Młody człowiek w obecnym czasie spotyka się z wieloma przekazami, które mogą zniechęcać do tworzenia rodziny w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. P. chce wykorzystać nowoczesne narzędzia przekazu nie porzucając tradycyjnych i sprawdzonych.

Problemami są min. :

 • złe wzorce wyniesione z domu - projekt zakłada cykl programów ukazujących dobo społeczne jakim jest małżeństwo kobiety i mężczyzny;
 • strach przed popełnieniem błędów – projekt zamierza ukazać małżeństwo i rodzinę jako coś trwałego, co budowane przez lata ubogaca obie strony przeprowadzenie debat tematycznych;
 • niechęć do składania poważnych deklaracji, życiowych zobowiązań – projekt zmierza do przeprowadzenia kampanii społecznej, która miałaby na celu wspomaganie młodych w podjęciu decyzji o nieodkładaniu małżeństwa i rodzicielstwa, przygotowując ich jednocześnie do nowych ról życiowych i społecznych, stąd propozycja przeprowadzenia serii filmowych, pt. „Zaręczyny i do dalej?”; planowany jest również cykl rozmów z specjalistami, którzy odpowiadając na pytania młodych, pomagąją im lepiej przygotować się do małżeństwa i późniejszego założenia rodziny; do rozmowy zostaną poproszeni doradcy życia rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy oraz małżeństwa. Odcinki urozmaicą fragmenty z uroczystości zaślubin, pokazując zawarcie małżeństwa jako jednego z najszczęśliwszych dni w życiu o który warto się postarać i z pewnością nie odkładać na później;
 • brak dialogu międzypokoleniowego powoduje zakłócenie naturalnego środowiska rodzinnego w którym odbywa się relacja oparta na wymianie wartości – przygotowane zostaną programy w Synaj.tv, gośćmi których będą seniorzy i młodzi ludzie dialogujący na temat stawianych problemów.

Projekt przewiduje się wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji, m.in. poprzez wykorzystanie materiałów, wiedzy i narzędzi w zakresie realizowanych działań, organizacji czasu wolnego i zajęć edukacyjnych, rozwojowych i pomocowych w KCEM KANA.

Osiągnięte rezultaty staną się podstawą do dalszych działań KCEM Kana, w tym redakcji SYNAJ.tv i innych ośrodków edukacyjnych i pomocowych w tym szkół, poradni, Centrów Doskonalenia Nauczycieli, ośrodków akademickich i duszpasterskich, poprzez wykorzystanie w funkcji „open” materiałów na nośnikach oraz w sieci zrealizowanych dzięki projektowi.

Ambasadorami Projektu będą sami uczestnicy, którzy uczestnicząc w jego realizacji wykonali progres w rozwoju osobowym i projektowym.

Dzieci, młodzież i seniorzy będą w KCEM KANA realizować nadal swoje zainteresowania i pasje w ramach zgromadzonego dzięki projektowi potencjału merytorycznego, edukacyjnego, społecznego i materialnego.

Elementy projektu

Efektem materialnym projektu "Rodzina w centrum" będą:

 • audycje radiowe ukazujące dobro społeczne jakim jest małżeństwo 
 • programy telewizyjne, ukazujących dobro społeczne jakie niosą osoby zaangażowane w różne dziedziny życia społecznego, politycznego i gospodarczego – ukształtowane przez rodziny w których żyją
 • "Wielkie debaty o rodzinie" – debaty oksfordzkie – rodzina w świecie współczesnym
 • audycje radiowe o charakterze warsztatów/szkoleń – problemy współcześnie żyjących młodych ludzi i ich rodzin
 • programy telewizyjne jako forma warsztatów/szkoleń wspierających rodzinę
 • programy pt. "Mistrz i uczeń" – gośćmi będą seniorzy i młodzi ludzie – wymiana międzypokoleniowa – wymiana doświadczenia i młodości
 • programy pt. "Zaręczyny i co dalej?" – cykl rozmów z fachowcami pozwalającymi przygotować się do założenia i utrzymania związku oraz rodziny

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa