TARNÓW DLA UKRAINY

KCEM KANA w ramach realizacji zadania publicznego TARNÓW DLA UKRAINY zapewnia funkcjonowanie kilku punktów w Tarnowie poprzez otoczenie opieką i wsparciem uchodźców przyjeżdżających do Tarnowa. Wszystko to może być realizowane dzięki pomocy i zaangażowaniu naszych WSPANIAŁYCH WOLONTARIUSZY.

Pierwszym punktem i jakże ważnym w działaniu KANY i UMT jest Dworzec PKP. Tam po raz pierwszy dotykamy ogromu tragedii jakie niesie ze sobą wojna. Charakterystyką dworca są kwestie  organizacyjne, m.in.: zapewnienie tymczasowego posiłku, opieka nad dziećmi, wsparcie tłumaczy, opieka przy kasach biletowych, przekazanie podstawowej odzieży, itp. Wolontariusze pomagają w przemieszczaniu się do punktu pomagającego w zakwaterowaniu w Tarnowie oraz w drodze na perony.

Na Dworcu PKP Wolontariusze prowadzą dystrybucję środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla osób wysiadających, aby zabezpieczyć ich na pobyt w Tarnowie. Chcesz pomóc – dzwoń pod nr 725 319 820.

Drugim punktem jest obsługa magazynu zlokalizowanego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniska 28. Magazyn ten pełni rolę HUB-u z którego dystrybułowane są produkty spożywczo-higieniczne do Punktu wsparcia rzeczowego na ul. Wałowej 37 oraz Dworca PKP Istnieje tam możliwość wykorzystania i odebrania przez obywateli Ukrainy odzieży i sprzętów zgromadzonych ze zbiórek na własne potrzeby.

W tym też punkcie mieszkańcy oraz darczyńcy mogą składać rzeczy i artykuły spożywczo-sanitarno-higieniczne oraz ubrania. Chcesz pomóc a nie wiesz jakie są potrzeby – dzwoń pod nr 725 319 821.

Trzecim punktem jest doraźna obsługa magazynu przy ul. Okrężnej 9, do którego TIR-ami są dostarczane dary i z którego okresowo wyjeżdżają transporty na Ukrainę.

Czwartym elementem w ramach realizacji zadania jest współpraca Wolontariuszy z Koordynatorami miejsc zakwaterowania przy ul. Bandrowskiego 4 i ul. św. Anny 1 w Tarnowie o pomoc w organizacji transportu do tych miejsc.

W miarę potrzeb w innych miejscach wskazanych przez UMT w porozumieniu z Koordynatorami tych punktów Wolontariusze służą pomocą i wsparciem zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i imponującej empatii Pracowników UMT, TCI, Wolontariuszy indywidualnych i z różnych organizacji, takich jak m.in. CARITAS, PCK, AK, Rycerzy Kolumba, itp. podejmowane działania przynoszą zamierzone efekty i są ogromnym wsparciem w działaniach na rzecz obywateli Ukrainy.

JEŻELI CHCESZ DOŁĄCZYĆ – ZAPRASZAMY CIĘ SERDECZNIE – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!

Tutaj można pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ lub odebrać ją w dowolnym Punkcie od Koordynatorów

  • PKP – 725 319 820 – Agnieszka
  • Gumniska – 725 319 821 – Kaśka