CENTRUM SYSTEMOWEGO ROZWOJU KANA - 2019

CSR LOGO KANA RGB

EDYCJA PROJEKTU 2019

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DZIECI W GRUPACH WIEKOWYCH  4-6, 6-10, 10-13 i 13-15

csr 4 6 

Grupę PROGRES charakteryzowała będzie tematyka zajęć związana z ich rozwojem oraz deficytami. Grupę prowadzić będą dwie osoby. Jedna z nich będzie pracowała z grupą, a druga w tym czasie indywidualnie z dzieckiem. W trakcie spotkań będzie prowadzona pomoc pedagogiczna i logopedyczna, a także konsultacje z rodzicami.

Spotkania grupowe będą sprowadzały się nie tylko do przekazania wiedzy, ale dzieci odnajdą w nich mnóstwo zabawy i ćwiczeń ruchowych. Będą miały zapewniony poczęstunek. Rodzice w tym czasie będą mieli możliwość spotkania, lub zagospodarowania czasu wolnego we własnym zakresie.

csr 6 10 

Grupę JUNIOR charakteryzowała będzie tematyka zajęć związana z językiem, komputerem w nauce i zabawie. Odbędą się wykłady dla wszystkich ciekawych świata, doświadczenia fizyczne, warsztaty naukowe, kulinarne, muzyczne, spotkania z książką i przyrodą. Prowadzone będą zabawy i turnieje na świeżym powietrzu, a także warsztaty plastyczne różnymi technikami artystycznymi (wycinanki sylwetowo – konturowe, wydzieranki, dekalkomania, monotypia, wycinanki richelieu, zabawa z kleksem, uzupełnianie reprodukcji, metaloplastyka).

10 13

 

Grupę JUNIOR+ charakteryzowała będzie specjalistyczna tematyka zajęć. Będzie to zarówno język jak i historia oparta na spotkaniu m.in. z osobą z grup rekonstrukcyjnych. Będzie również fizyka, matematyka, przyroda, geografia, ale także i muzyka. Wszystko to będzie prezentowane przez osoby pasjonujące się tymi dziedzinami i potrafiące zainteresować grupę. Będą również zajęcia społecznościowe (takie jak gry i warsztaty) pozwalające nawiązać wzajemne relacje i przełamać bariery w kontakcie z rówieśnikami. Spotkania będą również okazją do usprawnienia swojej kondycji fizycznej poprzez gry, zawody i zabawy sportowe.

Rozszerzenie zakresu wiekowego o SPECgrupę było odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony rodziców o zaopiekowanie się dziećmi wychodzącymi z grupy JUNIOR+ oraz większe i specjalistyczne wymagania starszych dzieci.

13 15 Grupę MŁODZI NA PROGU - Projekt będzie obejmował dwa cykle po cztery spotkania warsztatowe każdy. Ich celem będzie wzbudzenie ciekawości młodych oraz zbudowanie fundamentu pod dalszy rozwój. Nad każdym warsztatem będzie czuwać minimum dwóch prowadzących, ze względu na dużą dbałość o pracę indywidualną z uczestnikiem, która pozwala na zbudowanie relacji, a co za tym idzie – dostrzeżenie słabych i mocnych stron. W każdym cyklu dwa warsztaty będą poruszały kwestie pracy w grupie: na co zwracać uwagę, jakie narzędzia są potrzebne, a czego unikać, zaś kolejne dwa będą dotyczyły prezentacji: jak stworzyć dobrą prezentację multimedialną, która będzie pomocą, a nie nieestetycznym rozpraszaczem oraz jak mówić, żeby zostać wysłuchanym  - podstawowe techniki związane z wystąpieniami publicznymi.

Dodatkowo dzieci spotkają się z zaproszonymi Gośćmi. Mając na uwadze rozwój intelektualny dzieci z wykorzystaniem najnowocześniejszych, dostępnych na rynku konstrukcji edukacyjnych zorganizowane zostaną zajęcia z elementami robotyki zaawansowanej. Kluczowymi walorami edukacyjnymi jest: projektowanie i budowa programowalnych robotów, rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych, praca metodami inżynierskimi, zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej, rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.

Uzupełnieniem spotkań jest także uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w tygodniu, takich jak: nauka pływania, szachy, piłka nożna, fitness, spotkania radiowe, zajęcia z LEGO MINDSTORMS. Elementem wzmacniającym więzi będzie spotkanie integracyjne dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie. 

Ważnym elementem projektu jest zbudowanie społeczności nie tylko wśród dzieci, ale także wśród ich rodziców poprzez organizację w/w spotkań. Biorąc pod uwagę to, iż zostaje utworzone pięć grup uczestników zajęć z różnych części miasta, spotkania te pozwolą na wzajemne poznanie oraz nawiązanie wzajemnych relacji.  

  • Zajęcia grupowe odbywają się w Tarnowie w piątki w godz. 17:00-19:00, Tarnowie-Mościcach w soboty w godz. 10:00-12:00. 
  • Zajęcia specjalistyczne w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.
  • herb Tarnowa malyKatolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w roku 2019 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z zakresu Edukacji w kwocie 80.000 zł.

 


pdfx60 PLAN ZAJĘĆ CSR 2019

pdfx60KARTA ZGŁOSZENIOWA - CENTRUM SYSTEMOWEGO ROZWOJU KANA 2019